O postępach prac nad strategią na KDS ds. Architektury i Planowania Przestrzennego

11 października na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Architektury i Planowania Przestrzennego dr Paulina Nowicka omówiła aktualny stan prac nad celami strategicznymi i operacyjnymi Warszawy do 2030 roku. Odbyła się również dyskusja nad przedstawionym materiałem. Wskazana w celach konieczność policentrycznego i hierarchicznego rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej Warszawy została pozytywnie zaopiniowana przez członków KDS.

kds2