Nowy P+R – Metro Młociny IV

Od dzisiaj kierowcy mogą skorzystać  z nowego parkingu Parkuj i Jedź Metro Młociny IV. Jest na nim 249 miejsc dla samochodów, w tym pięć dla osób z niepełnosprawnościami.

Rozwój systemu Parkuj i Jedź jest dla nas jednym z kluczowych projektów. Tylko dzięki dobrze rozwiniętej i dobrze ulokowanej sieci parkingów, możemy efektywnie zachęcać mieszkańców, ale też i przyjeżdżających do Warszawy, aby zmienili swoje przyzwyczajenia. Chcemy by korzystali z Warszawskiego Transportu Publicznego. Stąd decyzje o powstaniu parkingów przy nowo budowanych stacjach metra, ale również uzupełnianiu siatki przy już istniejących – mówi Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy.

Parking Parkuj i Jedź Metro Młociny IV znajduje się w pasie rozdzielającym jezdnie al. gen. M. Wittek, czyli bielańskiego odcinka trasy mostu M. Skłodowskiej-Curie. Jest to 16. tego typu obiekt na terenie Warszawy.

Działanie to wpisuje się w realizację celu: 3.3. „Korzystamy z Przyjaznego systemu transportowego”.

Więcej