Nowa polityka kulturalna Warszawy

Różnorodność, otwartość, odpowiedzialność, wolność i zakorzenienie – te wartości zostały zapisane w nowej polityce kulturalnej Warszawy. Prezydent Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie o kierunkach działań w stołecznej kulturze na kolejną dekadę.

Z zarządzeniem i dokumentem „Polityka Kulturalna m.st. Warszawy” można zapoznać się tutaj.

W pracach nad nową polityką kulturalną Warszawy uczestniczyli przedstawiciele i przedstawicielki wielu środowisk kultury, dzielnic, instytucji, organizacji pozarządowych oraz szkół artystycznych. Odbyły się także warsztaty z udziałem mieszkańców.

– Wierzymy, że kultura ma kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, dla nas wszystkichInspiruje, tworzy kapitał społeczny, lokalną wspólnotę, pomaga rozwijać przyjazne miasto i zmniejszać różnice społeczne. Zadbaliśmy o to, by w proces powstawania dokumentu zaangażowane zostały różne środowiska. Podczas otwartych spotkań, warsztatów czy konsultacji głos zabrali także mieszkańcy, którzy zaprezentowali swoje pomysły na kulturę w Warszawie. Wnioski końcowe zostały wypracowane wspólnie – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka i koordynatorka do spraw kultury i komunikacji społecznej. Przewodniczyła ona zespołowi, który opracował nową politykę kulturalną Warszawy a w jego skład weszli także: Agata Adamiecka-Sitek, Marek Chodaczyński, Zofia Dworakowska, Alina Gałązka, Marcin Jasiński, Artur Jóźwik, Paweł Łysak, Paulina Nowicka, Adam Sienkiewicz i Mikołaj Ziółkowski.

W przygotowaniu dokumentu uczestniczyli mieszkańcy. W grudniu 2019 i styczniu 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne, zakończone publikacją raportu.

W dokumencie „Polityka Kulturalna m. st. Warszawy” zawarto diagnozę obecnej sytuacji społecznej, politycznej i ekonomicznej, która wpływa na działalność kulturalną. Miasto pracuje już nad programami wykonawczymi, które będą realizować cele wskazane w nowej strategii.

Do tej pory kierunki warszawskiej polityki kulturalnej wyznaczał dokument „Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020”. Do opracowania nowej polityki skłoniły miasto wprowadzone w 2017 roku standardy planowania rozwoju Warszawy, które opisuje Strategia #Warszawa2030.

Kobieta na wystawie