Na_Prawa Ulic Pragi Północ

W ramach programu rewitalizacji Warszawa przebuduje ulice Łochowską, Konopacką i Rzeszotarskiej! Głównym celem działania jest stworzenie przyjaznej, bezpiecznej przestrzeni dla wszystkich użytkowników.

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy realizuje pilotażowy projekt „Na_Prawa Ulic” mający na celu wypracowaniu z mieszkańcami koncepcji przekształceń sześciu praskich ulic. Podstawowymi założeniami projektu są:

  1. bezpieczeństwo,
  2. wygoda,
  3. zieleń,
  4. moje miejsce,
  5. cisza
  6. oraz stop TIRom.

Konsultacje ulic:

  1. Konopacka i Rzeszotarskiej
  2. Łochowska

Działanie to wpisuje się w realizację celów: 3.1. „Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz 3.3. „Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego.