Możesz! – Warszawski Festiwal Kultury Bez Barier

Spektakle teatralne, pokazy filmowe, wystawy, warsztaty, koncerty. Za kilkanaście dni rusza Warszawski Festiwal Kultury bez Barier. To święto dostępnej kultury dla każdego. 6. Warszawski Festiwal Kultury bez Barier odbędzie się w dniach 28 września – 7 października oraz w weekend 12 – 14 października br. Jego celem jest upowszechnianie wiedzy o programie i ofercie kulturalnej dla osób z niepełnosprawnościami. Hasło tegorocznej edycji to tylko jedno, nie pozostawiające wątpliwości słowo: Możesz! 

Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy: Uporządkowanie i usystematyzowanie w Warszawie działań likwidujących wszelkiego rodzaju bariery w dostępie do kultury, przynosi konkretne efekty. Cieszę się, że nasze instytucje się zmieniają, stają się przyjazne i coraz bardziej dostępne dla wszystkich. Jestem przekonana, że warto kontynuować i wzmacniać te działania.

W Warszawie systematycznie poprawiana jest dostępność instytucji kultury. Miasto podejmuje działania inwestycyjne podnoszące dostępność instytucji. Wśród nich można wyróżnić: nowe inwestycje – zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnościami przez stosowanie aktualnych przepisów prawa i projektowanie uniwersalne oraz modernizacje istniejących budynków, często zabytkowych – działania poprawiające dostępność poprzez dostosowanie do aktualnych przepisów (m.in. montaż podnośników, wind, zwiększanie powierzchni manewrowych, oznakowania).

Działanie to wpisuje się w realizację celów: 3.1. Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej oraz 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.