Mieszkania2030: Warsztat o współzarządzaniu w miejscu zamieszkania

Chcemy porozmawiać o tym, jak wspólnie podejmować decyzje na poziomie wspólnot mieszkaniowych oraz szerzej – na poziomie społeczności sąsiedzkich. Jak bardzo jesteśmy otwarte i otwarci na współzarządzanie naszymi budynkami, a ile decyzji chcemy oddać profesjonalnemu zarządcy.

Spotkajmy się na dwóch wydarzeniach 24 i 25 września i razem porozmawiajmy o budowaniu więzi sąsiedzkich i współzarządzaniu w miejscu zamieszkania.

 

24.09.2018 r. g. 18:00 – 20:30, Centrum Kreatywności Targowa 56

Warsztat: współzarządzanie

Tematem warsztatu będzie zaprojektowanie zarządzania przestrzenią mieszkań miejskich, traktowanego, jako wyzwanie społeczne ukierunkowane na tworzenie nowych rozwiązań dla społeczności lokalnych.

Prowadzący: Mikołaj Łątkowski

 

25.09.2018 r. g. 18:00 – 20:30, Centrum Kreatywności Targowa 56

Warsztat: mieszkania dla kreatywnych

Przedmiotem warsztatu będzie kształtowanie oferty mieszkań dla osób reprezentujących zawody kreatywne z wykorzystaniem socjologicznego podejścia, które w efekcie, będą miały wpływ na kształtowanie się zmian w społecznościach lokalnych.

Prowadząca: Bogna Świątkowska

 

Zgłaszać się można do soboty 22 września na adres: mieszkania2030@um.warszawa.pl

 

Warsztaty stanowić będą wkład do Programu Mieszkania2030, który będzie programem wykonawczym do Strategii #Warszawa2030.