Mikołaj Łątkowski, Agnieszka Szypulska: Rekomendacje do Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego

Na jakie kwestie, zagadnienia i problemy powinno się zwrócić uwagę podczas projektowania dobrego współzarządzania miejskimi mieszkaniami lub budynkami? Na co powinniśmy zwrócić uwagę i w jakim obszarze? Czy powinna to być:

  1. integracja
  2. wspieranie integracji
  3. poczucie wpływu
  4. potrzeba wspólnego zarządzania
  5. przedstawicielstwo
  6. kontakt z miastem
  7. informacja

Stworzony obraz dobrego współzarządzania oraz działań potrzebnych do jego osiągnięcia był podstawą zorganizowanego warsztatu, podczas którego uczestnicy zapoznali się z propozycjami przedstawionymi w Warszawskim Standardzie Mieszkaniowym.

Rekomendacje Warszawski Standard Mieszkaniowy