Mieszkania kompaktowe i uniwersalne

Projekt Programu Mieszkania2030 zakłada, że miejskie mieszkania będą wznoszone w dwóch standardach: standardzie UNIWERSALNYM – mieszkania, dostosowane do potrzeb starzejącego się społeczeństwa, w tym możliwe do łatwej adaptacji dla osób z niepełnosprawnościami. Drugi standard to KOMPAKTOWY – mniejsze mieszkania, które pozwalają obniżyć wysokość czynszu, aby zwiększyć ich dostępność dla mniej zamożnych lokatorek i lokatorów. We wszystkich budynkach zgodnie z założeniami Warszawskiego Standardu Mieszkaniowego znajdą się komórki lokatorskie, co pozwoli uniknąć gromadzenia w mieszkaniach przedmiotów, z których korzysta się sporadycznie. Zgodnie założeniami w każdej inwestycji powstanie minimum 20% mieszkań w standardzie UNIWERSALNYM , możliwych do technicznego dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie jakie mogą być optymalne rozmiary mieszkań poprosiliśmy dwie pracownie architektoniczne – 22 Architekci oraz APAKA, o to, żeby rozrysowali propozycję rozkładów mieszkań KOMPAKTOWYCH  i UNIWERSALNYCH dla poszczególnych rozmiarów mieszkań (od M1 do M5)

Współpraca merytoryczna: INTEGRACJA (http://www.integracja.org)

 

 

Program Mieszkania2030 oraz Warszawskie Standard Mieszkaniowy dostępnym pod linkiem: http://2030.um.warszawa.pl/bez-kategorii/mieszkania2030-polityka-mieszkaniowa-mieszkania2030/?fbclid=IwAR2DwD4j4TCR0YYzwcXGMUQRCjyvVUmFo6M0Yz9rClEpOMojrqWQRPlFiTc