Miasto a warszawskie uczelnie: model współpracy

30 marca odbędzie się spotkanie poświęcone współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z m.st. Warszawy. Dr Paulina Nowicka, koordynatorka prac nad Strategią #Warszawa2030 przedstawi prezentację nt. dokumentu i wyzwań związanych z jego realizacją. Prezentacja ta, jak i innych prelegentów, będzie punktem wyjścia do dyskusji przewidzianej w części warsztatowej spotkania.

Celem spotkania jest przedstawienie przykładów dotychczasowej współpracy, obszarów współpracy o szczególnym potencjale rozwojowym, wyzwań związanych ze stałą, skoordynowaną współpracą oraz identyfikacją strategicznych obszarów tejże współpracy. W czasie spotkania zaprezentowana zostanie także Inicjatywa Akademicka Warszawa, która służyć ma ułatwieniu nawiązywania kontaktów i informowania o podejmowanych i realizowanych inicjatywach.

Program spotkania „Miasto a warszawskie uczelnie: model współpracy”