Materiały z konferencji „Polityka mieszkaniowa w praktyce. Przykład Berlina, Paryża i Warszawy.”

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z konferencji „Polityka mieszkaniowa w praktyce. Przykład Berlina, Paryża i Warszawy.”, a także z podcastem wydarzenia, który dostępny jest tutaj.

Sesja I Segregacja społeczna a polityka mieszkaniowa w praktyce
Segregacja społeczna a izolacja przestrzenna. Polityka mieszkaniowa w wybranych obszarach metropolitalnych Polski, Niemiec i Francji. Studium Warszawy, Berlina i Paryża – dr Anna Grzegorczyk, dr Barbara Jaczewska (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
Polityka mieszkaniowa w Warszawie – Michał Olszewski (Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy)
Strategia Berlina 2.0 – Wizja metropolii o zrównoważonym rozwoju – dr Paul Hebes (Senacki Departament Planowania i Urbanistyki, Berlin)
Mieszkania uspołecznione dla klasy średniej w obszarze metropolitalnym Paryża – Stéphanie Jankel (Paryska Pracownia Urbanistyki (APUR), Paryż)
Rewitalizacja dzielnic mieszkaniowych w obszarze metropolitalnym Paryża – Mélina Gaboreau (Wspólnota Gmin Paris-Saclay, Paryż)
Sesja II Badania młodych naukowców nad polityką mieszkaniową. Miasta z perspektywy mieszkańców.
Reprywatyzacja – jedno z kluczowych wyzwań polityki mieszkaniowej w Warszawie – dr Magdalena Górczyńska (Instytut Geografii i Przestrzennego zagospodarowania, PAN)
Niezdolność do działania? Zarządzanie nocą w dzielnicy Kreuzberg w Berlinie – Peter Van Gielle Ruppe (Zakład Geografii, Wydział Matematyki i Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Humboldta w Berlinie)
Polityka mieszkaniowa a proces starzenia się – Tomasz Duda (Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Rozrost przestrzenny miast w kontekście polityki mieszkaniowej – dr Dorota Mantey (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)