Podsumowanie seminarium o roli mobilności w rozwoju Warszawy.

W dniu 28 czerwca 2016 r. odbyło się seminarium poświęcone roli mobilności w rozwoju Warszawy w perspektywie 2030 roku. Podczas spotkania Pan prof. Andrzej Szarata z Politechniki Krakowskiej przedstawił wyniki Warszawskiego Badania Ruchu 2015, Pan dr Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej zaprezentował projekt Warszawskiej Polityki Mobilności, Pan prof. Wojciech Suchorzewski z Politechniki Warszawskiej przybliżył funkcjonowanie transportu w miastach europejskich oraz kierunki polityki unijnej, a Pan Robert Buciak przedstawił rekomendacje Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu dla strategii #Warszawa2030. W drugiej części spotkania liczni przybyli na wydarzenie mieszkańcy dyskutowali o roli mobilności w Warszawie. Rozmawiano m.in. o istotności przemieszczania się pieszo, roli roweru jako środka transportu, funkcjonowaniu transportu zbiorowego, znaczeniu samochodu w przemieszczaniu się po mieście oraz miejscach parkingowych.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami z seminarium: mobilność 04

Warszawskie Badanie Ruchu – dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
Projekt Polityki Mobilności – dr inż. Andrzej Brzeziński
Transport w miastach europejskich – prof. Wojciech Suchorzewski
Rekomendacje KDS ds. Transportu – Robert Buciak

oraz z podcastem wydarzenia.

Zdjęcia z wydarzenia dostępne są na naszej stronie internetowej oraz na facebooku.