Mamy rekord Guinnessa w nowych technologiach!

W grudniu 2018 r. kilkanaście warszawskich szkół wzięło udział w polsko-litewskiej próbie ustanowienia rekordu Guinnessa w jednoczesnej lekcji na temat nowych technologii. Dziś dowiedzieliśmy się, że akcja zakończyła się sukcesem.

Biuro Rekordów Guinnessa oficjalnie potwierdziło rekord, uznając udział w sumie 64 szkół i 1793 uczniów. Organizatorem akcji społecznej „Code & Share Technologie Przyszłości” była Fundacja ArchitectsPL, a współorganizatorem – m.st. Warszawa. W akcji uczestniczyli m.in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 75 przy ul. Niecałej, którym towarzyszyli i kibicowali Pan Tadeusz Osowski, Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta oraz Pan Szymon Krupa, Dyrektor Miejskiego Centrum Sieci i Danych.

Rosnące znaczenie umiejętności cyfrowych sprawia, że stają się coraz bardziej znaczącym trendem w edukacji, a zarazem istotnym czynnikiem trwającej transformacji cyfrowej. Warszawscy uczniowie mają możliwość aktywnego włączania się w ten nurt i zdobywania kompetencji XXI wieku.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Więcej