Konsultacje społeczne projektu Programu wspólnota

Jak rozwijać i wspierać lokalne społeczności w Warszawie? Jak dbać o siebie nawzajem? Aby osiągnąć te cele, wspólnie przygotowaliśmy Program Wspólnota, który ma nam w tym pomóc. Program Wspólnota wpisuje się w cel pierwszy Strategii #Warszawa2030 Odpowiedzialna wspólnota i realizuje cel operacyjny 1.1 Dbamy o siebie nawzajem.

W trakcie warsztatów konsultacyjnych otwierających prace nad Programem Wspólnota, które odbyły się wiosną 2018 roku, mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych wskazywali, że wspólnota jest ważna, ponieważ daje poczucie tożsamości, bezpieczeństwa, sprawczości, wsparcia i ochrony wspólnych dóbr, wyzwala twórczy potencjał, umożliwia wymianę wiedzy, kształtuje postawy i zasady działania.

Plakat konsultacji społecznychJako istotne fundamenty wspólnoty wskazano m.in.:

– różnorodność, a zarazem poczucie przynależności,
– postawy otwartości, wrażliwości, odpowiedzialności i szacunku,
– relacje i więzi społeczne,
– wspólną historię i tradycję, ale również wspólne cele i identyfikacje,
– dobrą komunikację i dostępność dla wszystkich,
– świadomość i aktywność społeczną,
– samoorganizację, samopomoc, współpracę i partnerstwo,
– wspólną przestrzeń.

Więcej informacji o tym, jak był tworzony Program Wspólnota, przeczytasz na stronie >>>

Najważniejsze – według nas – obszary programu Wspólnota to:

– postawy otwartości i szacunku, wsparcie społeczne;
– relacje społeczne, tożsamość lokalna oraz przywiązanie do miejsca;
– zaangażowanie na rzecz dobra wspólnego, aktywność społeczna.

Pozwoliło to na wskazanie trzech celów szczegółowych Programu Wspólnota, których realizacja ma wspierać i rozwijać lokalne społeczności w Warszawie:

  1. Jesteśmy otwarci na siebie – działania realizowane w ramach tego celu będą wzmacniać postawy otwartości na różnorodność, podkreślać jej potencjał, ale również wspierać osoby narażone na dyskryminację.
  2. Identyfikujemy się z miejscem, w którym mieszkamy – działania realizowane w ramach tego celu będą wzmacniać poczucie bycia u siebie oraz identyfikacji z miejscem wśród mieszkanek i mieszkańców Warszawy.
  3. Mamy zapewnione warunki do aktywności społecznej – działania realizowane w ramach tego celu będą skoncentrowane na zapewnieniu warunków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego, tj. na rozwijaniu narzędzi i kompetencji pozwalających działać na rzecz swojego otoczenia czy społeczności.

Poznaj projekt dokumentu i powiedz nam, co o nim myślisz. Porozmawiajmy na spotkaniu on-line w czwartek 29 października o godz. 17:00

– na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie (wkrótce opublikujemy link),
– na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na inicjatywa@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Prześlij nam swoją opinię na adres inicjatywa@um.warszawa.pl do 2 listopada 2020 roku.