Konsultacje projektu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku”

Trwają konsultacje projektu „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku” – to trzeci dokument strategiczny poświęcony tematyce innowacyjności w naszym województwie.

Okres wdrażania poprzedniej „Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku” właśnie dobiega końca. Projekt nowego dokumentu został przygotowany wspólnie z szerokim gronem ze środowiska nauki, biznesu i instytucji wsparcia. Umożliwi kontynuację dotychczasowych działań przyczyniających się do rozwoju otoczenia sprzyjającego przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie.

Projekt został opracowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego we współpracy z przedstawicielami grup roboczych ds. inteligentnej specjalizacji, Mazowieckiej Rady Innowacyjności i Forum Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedstawicielami Urzędu m.st. Warszawy.

Konsultacje trwają do 21 października 2020 r.

Projekt dokumentu oraz formularz konsultacyjny