Konkurs na przeprowadzenie kolejnych edycji Warsaw Booster – programu dla młodego biznesu

Ogłaszamy otwarty konkurs ofert na realizację miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster w latach 2021-2023. Program zapewnia pełne wsparcie dla początkujących przedsiębiorców.

Operatorem programu może zostać organizacja pozarządowa bądź inny podmiot, prowadzący działalność pożytku publicznego. Oczekujemy doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorczości, w tym w prowadzeniu programów akceleracyjnych oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry. Organizacje zainteresowane współpracą z miastem mogą już składać wnioski. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ngo.um.warszawa.pl.Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00.

Program ma zapewnić startupom kompleksową pomoc merytoryczną i doradczą, która pozwoli im zweryfikować i doprecyzować projekt biznesowy, zaistnieć na rynku, a także pozyskać kapitał na dalszy rozwój.

Program zakłada zaangażowanie partnerów miejskich i biznesowych, przedstawicieli korporacji, dużego biznesu, inwestorów i ekspertów, którzy będą wspierać młodych przedsiębiorców. Realizowany będzie w formule 3-letniej w terminie od 1 lipca 2021 roku do 31 grudnia 2023 r.

Wartość dotacji przewidziana na realizację zadania to 1 mln 130 tysięcy zł.

Warsaw Booster skierowany jest do młodych firm, twórców projektów biznesowych, które projektują rozwiązania wspierające rozwój zrównoważonego miasta, a tym samym przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatycznych. Proponowane rozwiązania powinny wykorzystywać nowoczesne technologie takie jak: sztuczna inteligencja, internet rzeczy, analiza wielkich zbiorów danych, przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej czy wirtualna i rozszerzona rzeczywistość.

– W ramach poprzednich edycji z wsparcia oferowanego przez Warszawę skorzystało już blisko 300 firm z wielu branż. Nowatorskie rozwiązania proponowane przez młodych przedsiębiorców niejednokrotnie odnosiły sukcesy – wzmacnia to wizerunek miasta otwartego na innowacje – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.