Komplet opinii komisji Rady m.st. Warszawy

9 maja projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Kultury i Promocji, Komisję Samorządową i Integracji Europejskiej, Komisję Rozwoju Gospodarczego oraz Komisję Budżetu i Finansów.
Projekt uchwały został zaopiniowany łącznie przez 10 komisji Rady m.st. Warszawy. Wszystkie opinie były pozytywne! Żaden z radnych nie głosował przeciw!
Radni na komisjach najczęściej pytali o to, jak będzie wdrażana strategia, m.in. czy i kiedy zostaną zabezpieczone środki na jej realizację w budżecie miasta, kiedy powstaną programy wykonawcze.