Kolejne pozytywne opinie komisji Rady m.st. Warszawy

8 maja Komisja Edukacji, Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Porządku, Komisja Infrastruktury i Inwestycji oraz Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia Strategii #Warszawa2030.