Kampania „10 metrów”

Nielegalne parkowanie samochodów w rejonie przejść to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa pieszego uczestnika ruchu. Już trzy lata temu Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął działania mające na celu poprawę sytuacji pieszych na stołecznych drogach. ZDM sukcesywnie wprowadza zmiany w organizacji ruchu na kolejnych przejściach poprawiając bezpieczeństwo w rejonie „zebr”. Kampania społeczna „10 metrów” to kolejny zaplanowany element działań w tym zakresie. Skierowana jest do kierowców i ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie wynikające z nielegalnego parkowania samochodów w rejonie przejść.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 3.3. „Korzystamy z przyjaznego systemu transportowego”.

Więcej