Jaka przestrzeń dla Warszawy? Etap składania wniosków do Studium

Warszawa dynamicznie się rozwija. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy to dokument, który może nadać ramy temu rozwojowi i określi scenariusz przestrzennego rozwoju na dziesięciolecia. Może też wpłynąć na bezpośrednią okolicę każdego z nas i odpowie na pytanie, jak będzie można ją urządzić.

Warszawa dopiero zaczyna etap zbierania wniosków do Studium. To najlepszy moment, by podzielić się wiedzą o mieście i potrzebami związanymi z jej rozwojem. Opinie zebrane w czasie konsultacji będą głosem doradczym podczas tworzenia wariantowych koncepcji dokumentu.

Konsultacje trwają od 14 września do 9 stycznia 2019!

Więcej