Innoshare’18 – Warszawa inspiruje

W dniach 27-29 czerwca, Warszawa już po raz czwarty gości uczestników międzynarodowego kongresu Innoshare’18. W wydarzeniu biorą udział przedstawiciele różnych branż i sektorów, związani z rozwojem przedsiębiorczości, rynkiem startup-ów, innowacjami, wysokimi technologiami, komercjalizacją i internacjonalizacją. 

Katarzyna Włodek-Makos, dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego: To wydarzenie jest okazją do zaprezentowania najlepszych praktyk, wiedzy i rozwiązań na gruncie przedsiębiorczości, innowacyjności i umiędzynarodowienia. To znakomicie wpisuje się w nasze cele. Dążymy do tego, aby Warszawa była nie tylko jak najlepszym miejscem do życia i pracy, ale także inspiracją dla innych miast w kraju i zagranicą.

Do piątku, 29 czerwca, w Pałacu Kultury i Nauki odbywają się panele i warsztaty nt. internacjonalizacji, badań i rozwoju w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracy nauki i biznesu.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. „Rozwijamy nasz twórczy potencjał” oraz 4.4. „Inspirujemy świat”.

Więcej