Do dzieła! Ruszył nabór do stypendiów artystycznych

Najbardziej obiecujący i oryginalni twórcy działający w Warszawie znów mają szansę na finansowe wsparcie od miasta. Ruszył nabór do stypendiów artystycznych na 2021 rok. Do podziału są prawie dwa miliony złotych.

Warszawa stawia na talenty – wspiera zarówno debiutantów, jak i artystów z dorobkiem. Szukamy oryginalnych twórców, z pasją i ciekawymi pomysłami. Stypendium artystyczne daje szansę na rozwój, umożliwia realizację najbardziej kreatywnych projektów – podkreśla Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej.

W tym roku zmieniły się zasady naboru. Zgłoszenia do najnowszej edycji stypendiów artystycznych przyjmowane będą przez półtora miesiąca, do 30 września. Można je składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznego Systemu do Obsługi Stypendiów. Posłuży do tego specjalny formularz. System pozwoli też na monitorowanie statusu wniosku w całym procesie rekrutacyjnym. Szczegóły: https://stypendia.um.warszawa.pl.

Stypendia artystyczne, przyznawane od 2009 roku, skierowane są do osób, które przyczyniają się do upowszechniania i wzbogacania szeroko rozumianej kultury. Ich działalność może dotyczyć różnych dziedzin: literatury, sztuk wizualnych, teatru, filmu, muzyki i tańca, a także upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. O stypendia mogą ubiegać się twórcy, którzy nie występują w imieniu żadnej instytucji czy organizacji pozarządowej.

Działanie to wpisuje się w realizację celu 4.1. Rozwijamy nasz twórczy potencjał.

Więcej informacji

plakat wydarzenia