Co mieszkańcy sądzą o Warszawie?

Warszawiacy pozytywnie myślą o swoim mieście – potwierdza to 95% mieszkańców w Barometrze Warszawskim. Od lat cenią oni bezpieczeństwo, porządek i czystość w mieście oraz stan zieleni. Uważają też, że stolica rozwija się uwzględniając społeczne opinie i pomysły.

Plac Europejski, biurowiec, ludzie odpoczywają na leżakachRafał Trzaskowski, prezydent Warszawy: „Jestem dumny, że mogę działać dla mieszkańców, którzy przyznają, że chcą żyć i osiągać swoje cele w Warszawie. To sygnał, że miasto spełnia ich oczekiwania. Pozytywne opinie nie dają mi spoczywać na laurach, nadal będę dawał z siebie wszystko, abyśmy wspólnie z satysfakcją podziwiali stolicę.

Barometr Warszawski od 2004 r. służy do monitorowania opinii mieszkańców o najważniejszych obszarach życia w stolicy. Wyniki pokazują, jak warszawiacy postrzegają pracę samorządu oraz czy są zadowoleni z oferowanych usług.

Coraz więcej mieszkańców sądzi, że prezydent m.st. Warszawy sprawnie zarządza miastem (przyznaje to 75% respondentów) i pozytywnie ocenia też jego działania (76% – to najwyższy poziom w historii Barometru Warszawskiego, jaki otrzymał włodarz stolicy). Mieszkańcy czują też, że władze miasta realizują ich potrzeby (76%) oraz dotrzymują przyjętych przez siebie zobowiązań (wzrost z 71% w lipcu 2019 r. do 76% obecnie).

Inicjatywy, takie jak budżet obywatelski oraz konsultacje społeczne w sprawie architektury czy miejskiej zieleni pomagają wdrażać w życie propozycje lokalnych społeczności. W badaniu 79% warszawianek i warszawiaków uważa, że władze miasta uwzględniają ich opinie i pomysły. Doceniają, że samorząd orientuje się, jakie są najważniejsze problemy mieszkańców (81%) oraz ma dobry program rozwoju miasta (81%).

Bardzo istotne w Warszawie jest stabilne poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Dorośli, dzieci, młodzież i seniorzy mogą spokojnie poruszać się po stołecznych ulicach i korzystać z życia (również po zmroku). Taki pogląd wyraża większość mieszkańców – w tym roku 92%, a wysoki poziom utrzymuje się od lat.

Komunikacja miejska usprawnia miasto. Autobusy, pociągi, metro i tramwaje przewożą ponad miliard pasażerów rocznie, łączą wszystkie dzielnice i sąsiadujące gminy. Wzrasta liczba mieszkańców korzystających z nich codziennie lub prawie codziennie (obecnie 55%). Najnowszy Barometr Warszawski potwierdza zadowolenie z transportu publicznego, choć w porównaniu z wynikami z ostatniego lata pozytywne oceny spadły z 93% na 90%. Aby utrzymać dobrą opinię, miasto inwestuje w nowy tabor oraz rozwija sieć kolejową – metro i tramwaje. Warszawiacy doceniają zasięg komunikacji, częstotliwość kursowania oraz czas jazdy, choć 30% badanych skarży się na tłok.

Miłośnicy aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji szeroką ofertę sportowo-rekreacyjną, a 91% badanych ocenia ją pozytywnie. Zdaniem 86% mieszkańców Warszawa jest przyjazna dla rowerzystów. Podobnie dobrą ocenę otrzymała oferta kulturalna stolicy (91% pozytywnych odpowiedzi) – to muzea, teatry, ale również wiele zajęć i wydarzeń w domach kultury czy nowoczesnych kulturotekach oraz mediatekach dla warszawianek i warszawiaków w każdym wieku.

Od kilku lat w badaniach opinii wysoko utrzymuje się pozytywna ocena edukacji przedszkolnej i szkolnej (ostatnio rekordowo pozytywny wynik 89%) – to właśnie na oświatę Warszawa przeznacza co roku największą część swojego budżetu. Równie dobrze oceniany jest stan zieleni w mieście (92%), warszawskich dróg (85%) oraz jakość obsługi mieszkańców w urzędzie (89%).

Blisko połowa mieszkańców porównując Warszawę z innymi dużymi miastami w Polsce uważa, że w stolicy łatwiej znaleźć pracę (47%). Spośród najważniejszych spraw do rozwiązania w stolicy wskazują na polepszenie działania służby zdrowia, likwidację korków oraz rozbudowę metra. Na tę pierwszą Warszawa ma ograniczony wpływ, jednak dzięki modernizowanym miejskim placówkom, programom zdrowotnym, szkoleniom personelu, nowemu sprzętowi miasto stale podnosi jakość opieki nad pacjentami i leczenia w miejskich szpitalach.

Wyniki Barometru Warszawskiego pokazują, że władze miasta rzetelnie informują o swoich działaniach (potwierdza to 76% badanych), a warszawianki i warszawiacy czują się dobrze poinformowani o przedsięwzięciach włodarzy stolicy (69%). Z wynikami Barometru Warszawskiego, realizowanego w latach 2003-2019 r., można zapoznać się tutaj.