Budżet obywatelski – ruszyło głosowanie!

Do 23 września warszawiacy głosują na projekty w budżecie obywatelskim. W tej edycji do dyspozycji mieszkańców są 83 mln zł, a do wyboru aż 1425 projektów! Te, które zdobędą najwięcej głosów zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Zwycięskie pomysły poznamy 3 października.

W tej edycji mieszkańcy zgłosili 2166 pomysłów. Następnie każdy projekt został poddany ocenie. Pracownicy urzędu sprawdzili m.in. czy do każdego projektu załączono listę poparcia, czy koszt realizacji projektu nie przekracza określonego limitu oraz czy miasto posiada tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której projekt miałby być zrealizowany (631 projektów nie spełniało kryteriów oceny). Najczęstszymi powodami odrzucenia projektów było niespełnienie kryterium dotyczącego własności gruntu oraz możliwość realizacji przedsięwzięcia w ciągu jednego roku. 110 projektów wycofali sami autorzy, natomiast 2/3 projektów zostało ocenionych pozytywnie i to właśnie na nie będą głosować mieszkańcy.

To pierwsza edycja budżetu obywatelskiego, w której można głosować na projekty dotyczące nie tylko najbliższej okolicy, ale też pomysły ogólnomiejskie – dotyczące kilku dzielnic lub całej Warszawy. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 1425 projektów (101 projektów ogólnomiejskich i 1324 projektów dzielnicowych). Największy wybór mają mieszkańcy Wawra (137 projektów) i Pragi-Południe (134 projekty).

Aldona Machnowska-Góra, dyrektorka koordynatorka ds. kultury i komunikacji społecznej: „Już po raz szósty warszawianki i warszawiacy zdecydują, na co przeznaczyć część budżetu miasta. Od dzisiaj do 23 września mogą głosować na najciekawsze i najbardziej potrzebne projekty, które zrealizujemy w 2020 roku. Mieszkańcy zgłosili wiele pomysłów związanych z przestrzenią publiczną. Sporo jest projektów dotyczących placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bardzo popularne są tak zwane, projekty miękkie – zajęcia sportowe, warsztaty naukowe, pikniki, garażówki, kina plenerowe i inne wydarzenia sąsiedzkie.”

Jak zagłosować?

Działanie to wpisuje się w realizację celu 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście.