#Barometr gospodarczy już jest!

Opublikowane zostało już badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Warszawie – #Barometr gospodarczy. Barometr określa wartości wskaźników monitorujących stopień realizacji celów Strategii #Warszawa2030, dotyczących przedsiębiorczości oraz innowacyjności. Badanie wykonała firma Kantar Millward Brown S.A. na zlecenie m.st. Warszawy.

Z badania można dowiedzieć się m.in., że 75% przedsiębiorców pozytywnie ocenia warunki rozwoju działalności gospodarczej w Warszawie oraz aż 84% osób pytanych ocenia bardzo dobrze lub raczej dobrze Warszawę jako miejsce do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami Badanie przedsiębiorców w Warszawie!