Konferencja prasowa Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz

15 września odbyła się konferencja prasowa Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz, na której poinformowano o przystąpieniu do procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta.

Obowiązująca do tej pory Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku została przyjęta przez Radę m.st. Warszawy w 2005 roku. Od tego momentu zmieniło się nie tylko nasze miasto, ale i jego otoczenie. Zrealizowano część wskazanych w strategii zadań, ale i pojawiły się nowe wyzwania, którym miasto musi sprostać. Dlatego zdecydowano o przystąpieniu do prac nad nową strategią we współpracy ze społecznością lokalną.

Strategią będzie budowana przez przedstawicieli środowisk lokalnych, specjalistów Urzędu oraz reprezentantów Rady m.st. Warszawy w ramach Grup Roboczych. Będą ich  ich wspierać eksperci sektorowi: dr Anna Domaradzka (społeczeństwo), dr Michał Klepka (gospodarka) i dr Mirosław Grochowski (przestrzeń). Ekspertem czuwającym nad poprawnością całego procesu oraz jakością budowanej strategii będzie prof. Wojciech Dziemianowicz.

Prace nad tworzeniem strategii potrwają blisko dwa lata, tj. do sierpnia 2017 roku. W tym czasie będą prowadzone prace nad wizją rozwoju Warszawy, identyfikacją kluczowych wyzwań i potencjałów miasta, które będą wzięte pod uwagę na etapie formułowania celów. Ponadto zostaną określone sposoby wdrażania, monitorowania i ewaluowania, a także komunikowania rezultatów realizacji strategii.