Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Zapraszamy uczniów warszawskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym Warszawa stolicą Europy w 2030 roku.

Celem konkursu jest plastyczne przedstawienie wizji Warszawy jako nowoczesnej, prężnie rozwijającej się europejskiej metropolii w 2030 roku.
Nadesłane na konkurs prace powinny przedstawiać marzenia, oczekiwania lub wizje autorów dotyczące Warszawy w przyszłości, zarówno w wymiarze lokalnym, europejskim jak i międzynarodowym.

Prace muszą zostać wykonane w formie rysunku lub malunku, przy użyciu jednej z następujących technik plastycznych: kredki, pastele, farby plakatowe, tempera, pisaki lub grafika. Wymagany format to A3 lub A4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy zaś szkoły podziękowania za udział w konkursie.

Nagrodą główną dla autora najwyżej ocenionej pracy jest tablet.

Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać w terminie do 16 października 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa
ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa
(z dopiskiem Konkurs plastyczny – „Warszawa stolicą Europy w 2030 roku”)

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa: http://europedirect.um.warszawa.pl.