Michał Beim: Standardy dostępności przestrzennej publicznego transportu zbiorowego w planowaniu przestrzennym

Dostępność przestrzenna transportu publicznego należy do jednych z kilku rodzajów dostępności warunkujących atrakcyjność tej formy mobilności. Odległość do przystanków w walny sposób determinuje zachowania transportowe mieszkańców. Można wyróżnić dwa zasadnicze kryteria dotyczące wpływu dostępności transportu publicznego na preferencje w wyborze sposobu poruszania się: drogę od drzwi mieszkania do przystanku mierzoną czasem dojścia,...

Więcej

Doświetlania ulic ciąg dalszy

W tym roku warszawscy drogowcy z Zarządu Dróg Miejskich nie zwalniają tempa prac przy remontach i przebudowach oświetlenia. Choć sezon robót drogowych dobiega końca to kolejne doświetlenia przejść dla pieszych, jeszcze jesienią, pojawią się w kilkunastu miejscach stolicy. Łukasz Puchalski, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich: Głównym priorytetem Zarządu Dróg Miejskich jest...

Więcej

Raport – Warszawscy uczniowie w międzynarodowym badaniu PISA

Badanie PISA (ang. The Programme for International Student Assessment – Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów) to największe międzynarodowe badanie oceniające poziom wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki oraz rozumowania w naukach przyrodniczych. W badaniu PISA piętnastolatki z Warszawy uzyskały wyniki należące do najwyższych na świecie we wszystkich...

Więcej