Przemysław Chimczak: Mieszkania adresowane do Generacji Y, jako sposób na przyciąganie talentów

DLACZEGO POWINNIŚMY MÓWIĆ O PRZYCIĄGANIU TALENTÓW? Przed nami gwałtowne demograficzne zmiany, które uformują rynek pracy – na emeryturę przejdzie pokolenie wyżu demograficznego, a nowi pracownicy, którzy wejdą w jego miejsce, będą stanowić połowę dawnej liczby pracowników. W połączeniu z ujemnymi trendami demograficznymi i wyludnianiem się polskich miast oznacza to wyzwanie...

Więcej

Ewaluacja ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030

Raport z oceny ex-ante projektu Strategii #Warszawa2030 został opracowany przez Ecorys Polska Sp. z o.o. na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy w ramach realizowanego badania pn. „Ewaluacja ex ante projektu strategii rozwoju miasta do 2030 roku #Warszawa2030”. Głównym celem badania była kompleksowa ocena projektu Strategii rozwoju miasta do 2030 roku #Warszawa2030, pozwalająca na...

Więcej