Podstawowe informacje

Biuro wiodące – Biuro Infrastruktury

Koordynator polityki – Marta Bugaj

Kontakt – m.bugaj@um.warszawa.pl

Dokument dostępny jest tutaj.