Grupa Robocza ds. przestrzennych

ZADANIE Zidentyfikowanie kluczowych wyzwań i potencjałów Warszawy oraz wypracowanie celów rozwojowych. SPOSÓB PRACY Pracami grupy kieruje ekspert dr Mirosław Grochowski. Grupa pracuje w trybie warsztatowym i zdalnym. Spotkania odbywają się w dni robocze, w godzinach popołudniowych. SKŁAD Reprezentanci społeczności lokalnej: Paweł Błasiak Dominika Brodowicz Andrzej Brzeziński Krzysztof Herman Dominika Klassek...

Więcej

Grupa Robocza ds. gospodarczych

ZADANIE Zidentyfikowanie kluczowych wyzwań i potencjałów Warszawy oraz wypracowanie celów rozwojowych. SPOSÓB PRACY Pracami grupy kieruje ekspert dr Michał Klepka. Grupa pracuje w trybie warsztatowym i zdalnym. Spotkania odbywają się w dni robocze, w godzinach popołudniowych. SKŁAD Reprezentanci społeczności lokalnej: Łukasz Alwast Jan Baran Aureliusz Górski Jolanta Jaworska Julian  Kołodziej...

Więcej

Grupa Robocza ds. społecznych

ZADANIE Zidentyfikowanie kluczowych wyzwań i potencjałów Warszawy oraz wypracowanie celów rozwojowych. SPOSÓB PRACY Pracami grupy kieruje ekspert dr Anna Domaradzka. Grupa pracuje w trybie warsztatowym i zdalnym. Spotkania odbywają się w dni robocze, w godzinach popołudniowych. SKŁAD Reprezentanci społeczności lokalnej: Joanna Erbel Aleksander Janiak Ewa Karolina Korcelli-Olejniczak Piotr Kaliszek Małgorzata...

Więcej