Cel operacyjny 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Cel operacyjny 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy czują się gospodarzami miasta i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących jego funkcjonowania.   Zbudowanie odpowiedzialnej wspólnoty, interesującej i angażującej się w sprawy miasta wymaga zapewnienia mieszkańcom mechanizmów umożliwiających realne oddziaływanie na sposób zarządzania Warszawą. Mechanizmy te...

Więcej

Dyskusja o celach Warszawy z mieszkańcami, przedsiębiorcami i organizacjami

W okresie kwiecień – czerwiec 2016 roku odbyły się 53 wydarzenia, podczas których zbierano opinie i propozycje mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych interesariuszy dotyczące kierunków rozwoju Warszawy. Zebrany materiał wykorzystany przez grupy robocze ds. aktualizacji strategii w toku prac nad hierarchią celów. DEBATY Warszawa2030.Przestrzeń – 7 kwietnia, godz. 17:30, Pałac Kultury...

Więcej

Wydarzenia kwietniowe

PLAN KWIETNIOWYCH PRAC W kwietniu rozmawialiśmy i zbieraliśmy opinie i uwagi mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji otoczenia biznesu. Odbyło się blisko 40 wydarzeń, których celem było udzielenie odpowiedzi na pytanie, co trzeba zmienić lub poprawić w Warszawie, abyśmy w 2030 roku mogli powiedzieć, że Warszawa to: • aktywni...

Więcej

Spotkanie z Panią Prezydent m.st. Warszawy dotyczące celów

Przedmiotem spotkania z Prezydent m.st. Warszawy, Panią Hanną Gronkiewicz-Waltz, które odbyło się 10 listopada 2016 r., było przedstawienie wypracowanych do tej pory zapisy celów strategicznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Redakcyjnego i Komitetu Sterującego, Wiceprezydenci oraz Sekretarz m.st. Warszawy. Pani Prezydent wyłoniła jeden z możliwych wariantów układu celów, który będzie przedstawiany...

Więcej