Monitoring

System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań Urzędu Miasta.           SPOSÓB PRAC NAD WSKAŹNIKAMI MONITORINGU W pierwszym etapie brał udział specjalnie powołany zespół składający się z wybranych pracowników Urzędu m.st. Warszawy, ekspertów oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie....

Więcej

Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU Dokument, który aktualizujemy • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku   STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU...

Więcej

Podstawowe dokumenty

STRATEGIA ROZWOJU WARSZAWY Z 2005 ROKU Dokument, który aktualizujemy  • Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WARSZAWY Studium jest dokumentem planistycznym, który określa politykę zagospodarowania przestrzennego miasta  • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy   ZARZĄDZENIE W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA PROCESU AKTUALIZACJI...

Więcej

O nas

Nasza strona internetowa służy przede wszystkim szerzeniu informacji na temat procesu aktualizacji strategii rozwoju Warszawy #Warszawa2030, realizowanego przez m.st. Warszawę. Strona została podzielona na kilka działów, odpowiadających etapom procesu aktualizacji strategii rozwoju: wizja, diagnoza, cele, monitoring i realizacja. W ten sposób chcieliśmy przekazać jak najwięcej informacji o samym procesie, ale...

Więcej

Archiwum newsletterów

ARCHIWUM NEWSLETTERÓW 1 Zapraszamy do zapoznania się z archiwalnymi numerami newslettera. Aby zapisać się na listę mailingową zapraszamy na stronę rejestracyjną.   2016 Newsletter #Warszawa2030 nr 21 (09.09.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 20 (26.08.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 19 (12.08.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 18 (29.07.2016) Newsletter #Warszawa2030 nr 17 (15.07.2016) Newsletter #Warszawa2030...

Więcej

Zarządzanie strategią

Określenie celów, jakie mają być realizowane przez warszawski samorząd do 2030 roku, nie zamyka prac nad dokumentem. Konieczne jest bowiem określenie kto i w jaki sposób będzie strategię wdrażał, monitorował i ewaluował, aby zapewnić jak najbardziej efektywną realizację celów. Ważnym elementem jest również ustalenie zasad komunikowania postępów we wdrażaniu strategii....

Więcej

Wizja

Wizja to krótki i ogólny opis stanu miasta, do którego będziemy dążyć poprzez realizację strategii. Stanowi ona odpowiedź na pytanie jakiej Warszawy chcemy w 2030 roku.       WIZJA WARSZAWA W 2030 ROKU, TO: Zajrzyj także do naszych aktualności: Lato czeka z Kartą warszawiaka Ponad 500 stypendiów dla młodych...

Więcej

Cele

Cele określają w jaki sposób zostanie osiągnięty stan Warszawy opisany w wizji miasta w 2030 roku. Wskazują na jakich elementach będzie bazował rozwój miasta, a w konsekwencji tego na co w pierwszej kolejności będą przeznaczane środki z budżetu miasta. W strategii wyznaczone zostaną cele strategiczne, czyli ogólne cele, które będą...

Więcej

Diagnoza

Diagnoza zawiera analizy pozwalającej sprawdzić, jaki jest poziom rozwoju miasta, co jest jego siłą, a co słabością i czego brakuje obecnie do osiągnięcia stanu opisanego w wizji.       DIAGNOZA W diagnozie miasta wskazywane są potencjały i wyzwania rozwojowe. Potencjały rozwojowe to siły (przewagi, zasoby), które aktualnie posiada Warszawa....

Więcej

Cel operacyjny 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście

Cel operacyjny 1.2. Wspólnie decydujemy o naszym mieście Tworzymy wspólnotę warszawiaków, którzy czują się gospodarzami miasta i mają realny wpływ na podejmowanie decyzji dotyczących jego funkcjonowania.   Zbudowanie odpowiedzialnej wspólnoty, interesującej i angażującej się w sprawy miasta wymaga zapewnienia mieszkańcom mechanizmów umożliwiających realne oddziaływanie na sposób zarządzania Warszawą. Mechanizmy te...

Więcej