Dobre oceny dla Warszawskiego Transportu Publicznego

Pozytywnie ocenia Warszawski Transport Publiczny blisko 85 % korzystających z niego osób. Transport publiczny wybieramy najczęściej podróżując do pracy, szkoły lub na uczelnię.  Renata Kaznowska, wiceprezydent m.st. Warszawy: Według Warszawskiego Badania Ruchu w stolicy z komunikacji miejskiej w codziennych podróżach korzysta blisko 47 proc. mieszkańców. To ogromna liczba osób, dlatego takie...

Więcej

200 nowych drzew w Warszawie

W ciągu najbliższych dni Warszawa wzbogaci się o ponad 200 nowych drzew, a na jesień o kolejne sześć tysięcy sztuk. Najwięcej drzew pojawi się w tym sezonie w Śródmieściu, na Bielanach i Woli. Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy: Warszawiacy dają wyraźne sygnały, jak ważna jest dla nich zieleń. Widać to m.in. w...

Więcej

Jak mieszkać

Polityka Mieszkania2030

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Obecnie w zasobie miejskim jest około 84 tys. lokali, co stanowi 9%...

Więcej

WARSAW’STRATEGY

The Warsaw’s Development Strategy is a vision of the city's development to be realized in the upcoming years. It the most important document for local authorities, because it helps them make crucial decisions. Currently, the third edition of the development strategy is being formulated in Warsaw. The previous strategies were...

Więcej

Analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej

Analizy na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej zostały przeprowadzone w 2015 i 2016 roku. W związku z tym dane wykorzystane w analizach pochodzą przeważnie z 2014 roku. W przypadku problemów z dostępnością, wykorzystywane dane z lat wcześniejszych. Oparto je na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, wynikach cyklicznych badań wśród mieszkańców (jak...

Więcej