Jak mieszkać

Polityka Mieszkania2030

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznacza kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym. Obecnie w zasobie miejskim jest około 84 tys. lokali, co stanowi 9%...

Więcej

WARSAW’STRATEGY

The Warsaw’s Development Strategy is a vision of the city's development to be realized in the upcoming years. It the most important document for local authorities, because it helps them make crucial decisions. Currently, the third edition of the development strategy is being formulated in Warsaw. The previous strategies were...

Więcej

Analizy społeczno-gospodarcze na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej

Analizy na potrzeby opracowania diagnozy strategicznej zostały przeprowadzone w 2015 i 2016 roku. W związku z tym dane wykorzystane w analizach pochodzą przeważnie z 2014 roku. W przypadku problemów z dostępnością, wykorzystywane dane z lat wcześniejszych. Oparto je na danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego, wynikach cyklicznych badań wśród mieszkańców (jak...

Więcej

Monitoring

System monitoringu umożliwia władzom identyfikację sukcesów i niepowodzeń w realizacji strategii, a mieszkańcom kontrolowanie działań Urzędu Miasta.           SPOSÓB PRAC NAD WSKAŹNIKAMI MONITORINGU W pierwszym etapie brał udział specjalnie powołany zespół składający się z wybranych pracowników Urzędu m.st. Warszawy, ekspertów oraz pracowników Urzędu Statystycznego w Warszawie....

Więcej