Zespół Redakcyjny

Skład:
dr Paulina Nowicka, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (kierownik Zespołu)
Nina Baczyńska, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Bartosz Barański, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Jakub Rawski, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Karolina Rykała, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Magdalena Twardowska, Centrum Komunikacji Społecznej (polityka społeczna)
Marta Widz, Centrum Komunikacji Społecznej (polityka społeczna)
Robert Karwowski, Biuro Rozwoju Gospodarczego (polityka gospodarcza)
Sebastian Magiera, Biuro Rozwoju Gospodarczego (polityka gospodarcza)
Magdalena Gan, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (planowanie przestrzenne)
Witold Pietrusiewicz, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (planowanie przestrzenne)
Katarzyna Andrzan, Biuro Planowania Budżetowego (polityka finansowa)
Magdalena Jadziewicz-Kasak, Biuro Marketingu Miasta (komunikacja zewnętrzna)
Martyna Leciak, Centrum Komunikacji Społecznej (współpraca z mieszkańcami)

Zadanie:
Stworzenie strategii na podstawie wyników prac Grup Roboczych oraz opinii mieszkańców i środowisk lokalnych, przy wsparciu ekspertów.