Zespół Redakcyjny

Skład:
dr Paulina Nowicka, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (kierownik Zespołu)
Nina Baczyńska, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Jakub Rawski, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Karolina Rykała, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Magdalena Twardowska, Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (strategia)
Katarzyna Andrzan, Biuro Planowania Budżetowego (polityka finansowa)
Magdalena Gan, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (planowanie przestrzenne)
Witold Pietrusiewicz, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (planowanie przestrzenne)
Magdalena Jadziewicz-Kasak, Biuro Marketingu Miasta (komunikacja zewnętrzna)
Marta Widz, Centrum Komunikacji Społecznej (polityka społeczna)
Martyna Leciak, Centrum Komunikacji Społecznej (współpraca z mieszkańcami)
Robert Karwowski, Biuro Rozwoju Gospodarczego (polityka gospodarcza)
Sebastian Magiera, Biuro Rozwoju Gospodarczego (polityka gospodarcza)

Zadanie:
Stworzenie strategii na podstawie wyników prac Grup Roboczych oraz opinii mieszkańców i środowisk lokalnych, przy wsparciu ekspertów.