Komitet Sterujący

Przewodniczący:
Pan Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

Zastępca Przewodniczącego:
Pan Maciej Fijałkowski, dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju

Pozostali członkowie:

 1. dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub wskazana przez niego osoba,
 2. dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji lub wskazana przez niego osoba,
 3. dyrektor Biura Edukacji lub wskazana przez niego osoba,
 4. dyrektor Biura Gospodarki Odpadami Komunalnymi lub wskazana przez niego osoba,
 5. dyrektor Biura Infrastruktury lub wskazana przez niego osoba,
 6. dyrektor Biura Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym lub wskazana przez niego osoba,
 7. dyrektor Biura Kultury lub wskazana przez niego osoba,
 8. dyrektor Biura Marketingu Miasta lub wskazana przez niego osoba,
 9. dyrektor Biura Ochrony Środowiska lub wskazana przez niego osoba,
 10. dyrektor Biura Organizacji Urzędu lub wskazana przez niego osoba,
 11. dyrektor Biura Planowania Budżetowego lub wskazana przez niego osoba,
 12. dyrektor Biura Podatków i Egzekucji lub wskazana przez niego osoba,
 13. dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością lub wskazana przez niego osoba,
 14. dyrektor Biura Polityki Lokalowej i Rewitalizacji lub wskazana przez niego osoba,
 15. dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej lub wskazana przez niego osoba,
 16. dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych lub wskazana przez niego osoba,
 17. dyrektor Biura Sportu i Rekreacji lub wskazana przez niego osoba,
 18. dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej lub wskazana przez niego osoba.