Ekspert Wiodący

dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. Uniwersytetu Warszawskiego

Zadanie:
zapewnienie poprawności metodycznej i merytorycznej procesu tworzenia strategii oraz samego dokumentu.

Doświadczenie:

  • – doradca i ekspert wspierający samorządy lokalne i regionalne oraz administrację centralną w zakresie zarządzania strategicznego,
  • – autor lub współautor wielu strategii, diagnoz, systemów monitoringu, ewaluacji dokumentów programowych szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego,
  • – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
  • – członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk.