Eksperci sektorowi

ZADANIE

Prowadzenie spotkań Grup Roboczych oraz opracowanie płynących z nich wniosków.

SKŁAD

ekspert

Ekspert ds. społecznych
dr Anna Domaradzka-Widła

Ekspert ds. gospodarczych
dr Michał Klepka

Ekspert ds. przestrzennych
dr Mirosław Grochowski