Zespół Roboczy Programu Dialog „Tworzenie warunków do dialogu”

Szczegóły wydarzenia

Zespół zajmie się opracowaniem takich obszarów działań jak:

  1. Zwiększenie efektywności istniejących ciał i procesów dialogu, rozwój lokalnych miejsc i forów dialogu, wsparcie aktywności obywatelskiej, rozwijanie narzędzi dialogu.
  2. Rozwijanie innowacyjnych metod dotarcia z informacją oraz analizy potrzeb mieszkańców, rozwijanie prostych sposobów zaangażowania społecznego.
  3. Edukacja obywatelska, zwiększanie kompetencji komunikacyjnych i obywatelskich (po stronie urzędu i mieszkańców), zwiększanie przejrzystości i użyteczności informacji przekazywanych mieszkańcom.

dialog poprawka paint