Zespół Roboczy Programu Dialog „Dialog w podejmowaniu decyzji w sytuacjach konfliktu interesów”

Szczegóły wydarzenia

Zespół zajmie się opracowaniem takich obszarów działań jak:

  1. Zwiększanie zainteresowania społecznego i pozytywnego zaangażowania w sprawy dotyczące miasta, w tym efektywnego udziału w tworzeniu wizji i polityk.
  2. Zwiększenie efektywności komunikacji społecznej w kwestiach strategicznych i operacyjnych w sytuacjach konfliktu interesów społecznych (w szczególności w dziedzinie zagospodarowania przestrzeni i inwestycji infrastrukturalnych).
  3. Zwiększenie efektywności rozwiązywania konfliktów interesów w oparciu o dialog.

dialog poprawka paint