Warsztaty w ramach prac nad programem Dialog

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na warsztaty diagnostyczno-kreatywne organizowane w ramach prac nad Programem Rozwoju Dialogu i Komunikacji Społecznej. Tematem warsztatów będzie diagnoza stanu dialogu publicznego w Warszawie oraz wypracowanie pomysłów na działania programowe w tym obszarze.

Sam wybierz dla siebie najwygodniejszy termin:

– 12 stycznia,
– 16 stycznia
– 24 stycznia.

Warsztaty poprowadzą dr Agata Gójska oraz dr Aleksandra Winiarska, redaktorki programu. Zgłoszenia należy wysyłać na adres: dialog@um.warszawa.pl do 10 stycznia 2017 roku.