Spotkanie konsultacyjne w dzielnicy Praga-Południe

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie w dzielnicy Praga Południe, które będzie okazją do zapoznania się przy kawie z projektem strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku, a także do podzielenia się swoimi uwagami.

Podczas spotkania opowiemy o pomyśle na rozwój Warszawy:
Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota
Cel 2. Wygodna lokalność
Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń
Cel 4. Innowacyjne środowisko

Program wydarzenia:
17:30 Powitanie gości
17:35 Formuła prac nad strategią
17:45 Projekt strategii rozwoju Warszawy
18:05 Otwarta dyskusja
19:50 Podsumowanie

Chcemy usłyszeć opinię mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji oraz innych interesariuszy, którzy będą mogli zgłosić swoje uwagi do przedstawionego materiału. Zapewniamy opiekę nad dziećmi!

Zachęcamy do zapoznania się z projektem strategii (pobierz).

Zapraszamy także na inne wydarzenia!

banner nowy