Spotkanie konsultacyjne w dzielnicy Praga Południe

Szczegóły wydarzenia

Zapraszamy na spotkanie w dzielnicy Praga Południe, które będzie okazją do zapoznania się przy kawie z projektem strategii rozwoju Warszawy do 2030 roku, a także do podzielenia się swoimi uwagami.

Podczas spotkania opowiemy o pomyśle na rozwój Warszawy:
Cel 1. Odpowiedzialna wspólnota
Cel 2. Wygodna lokalność
Cel 3. Funkcjonalna przestrzeń
Cel 4. Innowacyjne środowisko

Program wydarzenia:
17:30 Powitanie gości
17:35 Formuła prac nad strategią
17:45 Projekt strategii rozwoju Warszawy
18:05 Otwarta dyskusja
19:50 Podsumowanie

Chcemy usłyszeć opinię mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji oraz innych interesariuszy, którzy będą mogli zgłosić swoje uwagi do przedstawionego materiału. Zapewniamy opiekę nad dziećmi!

Cały projekt strategii dostępny będzie na naszej stronie internetowej najpóźniej do 6 kwietnia.

Zapraszamy także na inne wydarzenia!

banner nowy