Spotkanie dyskusyjne w dzielnicy Bemowo

Kwiecień to bardzo ważny miesiąc w pracach nad strategią. Zaczynamy dyskusję o celach rozwojowych Warszawy do 2030 roku. Szukamy odpowiedzi na pytanie: Co chcemy zmienić w Warszawie?

Zapraszamy do podzielenia się z nami swoimi przemyśleniami, opiniami, uwagami. Zebrane informacje będę punktem wyjścia do dalszych prac nad strategią rozwoju Warszawy.

Program spotkania:
17:30 Otwarcie spotkania
17:35 Wprowadzenie do prac nad strategią rozwoju Warszawy
17:50 Wizja Warszawy w 2030 roku
18:05 Otwarta dyskusja
19:20 Podsumowanie i zakończenie spotkania