Seminarium „Rola nauki w rozwoju Warszawy”

Zespół #Warszawa2030 wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim zapraszają na seminarium „Rola nauki w rozwoju Warszawy – obszary i perspektywy strategicznej współpracy uczelni z miastem Warszawa. Rekomendacje na rzecz aktualizacji strategii rozwoju Warszawy.”

Szerokie grono ze świata nauki będzie starało się znaleźć odpowiedź na kilka kluczowych pytań: Czym jest uczelnia w mieście? Czego możemy się wzajemnie nauczyć, co możemy sobie dać w perspektywie wyzwań rozwoju Warszawy 2030 roku? Od czego zależy sukces takiej współpracy?

Postaramy się również dowiedzieć w jakich obszarach i w jaki sposób miasto st. Warszawa może wykorzystać potencjał naukowy, dydaktyczny i społeczny warszawskich ośrodków akademickich w rozwoju miasta w perspektywie wyzwań 2030 roku. Tym samym, jakie są perspektywy instytucjonalnej strategicznej współpracy warszawskich uczelni i ośrodków badawczych z miastem Warszawa.

17.30-17.45otwarcie seminarium

 • prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej
 • Włodzimierz Paszyński – zastępca Prezydenta m.st. Warszawy

17.45-19.00panel dyskusyjny:

Rola nauki w rozwoju Warszawy – obszary i perspektywy strategicznej współpracy uczelni z miastem Warszawa. Rekomendacje na rzecz aktualizacji strategii rozwoju Warszawy.

Moderator: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk – prorektor UW ds. rozwoju i polityki finansowej

 1. Prof. dr hab. Marek Bryx, prorektor SGH ds. Zarządzania, Dyrektor Instytutu Finansów Korporacji i Inwestycji oraz Kierownik Zakładu Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej, Dyrektor Warszawskiego Biura Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat)
 2. Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki, architekt i urbanista, pracownik akademicki Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 3. Prof. dr hab. Wojciech  Dominik, pracownik akademicki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady ds. Polityki Innowacji przy Prezydencie m.st. Warszawy
 4. Monika Helak, członek Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej, aktywistka w obszarze ruchów miejskich
 5. Dr Magdalena Klimczuk-Kochańska, pracownik akademicki Wydziału Zarządzania, członek zespołu UW przygotowującego projekt w ramach programu Knowledge and Innovation Communities (KIC) Food4Future; współpraca z miastem
 6. Dr hab. Marta Lackowska, pracownik akademicki Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, ekspert w zakresie koncepcji zarządzania metropolitalnego
 7. Dr inż. Robert Sot, z-ca Dyrektora Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW; problematyka Smart City
 8. Dr hab. Barbara Szulczewska, prof. SGGW, Kierownik Katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego; przestrzenne problemy rozwoju zrównoważonego, kształtowanie struktury przyrodniczej miast i regionów, koncepcja zielonej infrastruktury
 9. Dr hab. Anna Wysocka, prof. UW, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Geologii, ekspert w zakresie geologii inżynierskiej i inwestycji infrastrukturalnych

19.00-19.45pytania z sali i dyskusja

19.45poczęstunek

Prosimy o wypełnienie formularza w celu zgłoszenia się na seminarium: link.