Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii

Szczegóły wydarzenia

Spotkanie poświęcone będzie kwestii struktury instytucjonalnej niezbędnej w zarządzaniu strategią, która jest efektem prac Grupy Roboczej ds. systemowych.