Posiedzenie Komitetu Sterującego

Szczegóły wydarzenia

  • wtorek | 21 lutego 2017
  • 14:00 - 16:00

21 lutego odbędzie się kolejne posiedzenie Komitetu Sterującego ds. aktualizacji strategii, które dotyczyć będzie omówieniu uwag zgłoszonych do projektu standardów dokumentów programujących rozwój Warszawy oraz do celów strategicznych i operacyjnych. Drugim punktem punktem spotkania będzie przedstawienie koncepcji powiązania strategii z budżetem m.st. Warszawy.

ks