Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030. Podsumowanie konsultacji

Szczegóły wydarzenia

Serdecznie zapraszamy na spotkanie podsumowujące konsultacje społeczne projektu polityki mieszkaniowej – Mieszkania2030.

W ramach konsultacji wpłynęło ponad 100 pomysłów i uwag. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyczynić się do ulepszenia polityki mieszkaniowej i zgłosili swoje uwagi.

Polityka mieszkaniowa – Mieszkania2030 wyznaczać będzie kierunki rozwoju mieszkalnictwa w Warszawie. Jej celem jest podniesienie jakości zamieszkiwania obecnych i przyszłych warszawianek i warszawiaków. Dotyczy to zarówno mieszkań komunalnych, zasobu stołecznych Towarzystw Budownictwa Społecznego, jak i inwestycji na rynku prywatnym.
Link do dokumentu: http://bit.ly/2uqL3yr

Na spotkaniu oferujemy udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz tłumacza języka migowego.

Streaming online: https://www.youtube.com/watch?v=cGeGSlmk9uY